Home

 

Actueel Nieuws

Familie en schenken of lenen

et is algemeen bekend, dat leningen in familieverband vaak niet vastgelegd worden. Zolang beide partijen daar vrede mee hebben gaat het meestal wel goed, maar als één van beiden overlijdt, komen er vaak problemen.

Geen aanpassing splitsingsakte nodig

Een appartementencomplex bestaat niet alleen uit bijvoorbeeld woon- en/of winkelappartementen (ook wel gebruikseenheden of privé-gedeelten genoemd), maar ook uit gemeenschappelijke ruimten zoals gangen, galerijen en niet te vergeten het dak.

Nieuwe poging naar moderner personenvennootschappen

De personenvennootschappen – maatschap, vof en cv – gaan op de schop. Althans dat is de wens van een werkgroep van deskundigen in een deze zomer uitgebracht rapport. Dat rapport moet de aanzet zijn naar een nieuwe wettelijke regeling voor personenvennootschappen. Daarmee wordt de discussie over modernisering van de huidige personenvennootschappen, die in 2011 nog op niets uitliep, nieuw leven ingeblazen.

Ouders met eigen bedrijf en testament

Ouders met een eigen bedrijf hebben vaak veel kopzorgen over de overdracht van het bedrijf. Zeker als één van de kinderen meewerkt in het bedrijf, en een goede opvolger zou kunnen zijn, terwijl er ook nog andere kinderen zijn.

Strenge regels voor verkoop huis minderjarige erfgenamen

Het komt helaas meerdere keren per jaar voor dat minderjarige kinderen beide ouders hebben verloren. In veel testamenten is een voogd over minderjarige kinderen benoemd en iemand anders als bewindvoerder over het vermogen. Dat kan ook wel eens tot complicaties leiden, bijvoorbeeld als het geld waar de kinderen – via de voogd – over kunnen beschikken, te weinig is om het geërfde huis te onderhouden en studiekosten te betalen. Enige optie is dan vaak het huis te verkopen. Wat is dan de verhouding tussen voogd en bewindvoerder?

Stilzwijgende bruikleenovereenkomst

Door particulieren of instanties wordt aan de gemeentelijke overheid nogal eens de vraag voorgelegd of voor het plaatsen van bijvoorbeeld een gedenksteen een bepaald stukje grond mag worden gebruikt. Dat gebeurt dan meestal in de vorm van een bruikleenovereenkomst, waarin partijen afspreken, dat (in dit geval) de gemeente een perceeltje grond, geheel gratis en voor onbepaalde tijd tot wederopzegging toe, in bruikleen geeft aan een instantie, die dit perceeltje grond uitsluitend mag gebruiken voor het plaatsen van de gedenksteen.